Máy cắt phôi thép lá công nghiệp

Máy cắt phôi thép lá công nghiệp

Do yêu cầu cải tiến trong công đoạn cắt thép lá thủ công, đối tác của công ty LSA đã yêu cầu công ty thiết kế máy cắt thép lá đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nhà máy, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩn, giảm sưc người trong thao tác cắt thép lá.