GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ Phần Cắt Laser - Kim loại tấm - Tự động Hóa LSATECH
Được thành lập với chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11111111111 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29 tháng 09 năm 2010.

Công ty Cổ Phần Cắt Laser - Kim loại tấm - Tự động Hóa LSATECH
Được thành lập với chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11111111111 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29 tháng 09 năm 2010.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực:
1 - Gia công cơ Khí chính xác
2 - Cắt laser - Gia công Kim loại tấm
3 - Tự động hóa
 
Công ty Cổ Phần Cắt Laser- Kim loại tấm- Tự động Hóa LSATECH 
Dưới sự lãnh đạo của ông ĐẶNG HOÀNG TÙNG, ngay từ ngày đầu thành lập đã lấy phương châm:
“Phát triển bằng sản phẩm chất lượng, giá thành hạ và luôn lấy chữ tín làm tôn chỉ cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ” do vậy yếu tố chất lượng sản phẩm và chữ Tín của doanh nghiệp được công ty đặt lên vị trí hàng đầu. Và chúng tôi cũng hiểu được là: “Thành công có được chính là có được niềm tin của khách hàng”. Hiện tại công ty đã là một địa chỉ  tin cậy và làm hài lòng khách hàng là cá nhân và Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.