Giải pháp cho các doanh nghiệp sản xuất trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.
 

Toàn bộ nhà máy thông minh nối mạng kỹ thuật số là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp sản xuất trong thời đại mới. Các doanh nghiệp sản xuất chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ cơ sở dữ liệu khổng lồ và chức năng phân tích mạnh mẽ của nhà máy thông minh và dần dần dựa vào kiểm soát thông minh linh hoạt của nó.

Tính năng, đặc điểm:

- Quản lý đáng chú ý: Giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất
- Quản lý tinh gọn: Cải thiện hoạt động bền vững và giảm chi phí năng lượng
- Logistics thông minh: Phát triển chuỗi cung ứng trực quan
- Thiết bị thông minh: Đảm bảo sản xuất linh hoạt

 Tối ưu hóa sản xuất : 

- Giảm sự thay đổi của kế hoạch sản xuất
- Rút ngắn thời gian ngừng hoạt động, ổn định dây chuyền sản xuất đang chạy
- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Cải tiến liên tục: chi phí, năng lượng, chất lượng
- Kỹ thuật số:  Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).
- Chính xác: Thu thập dữ liệu từ mọi hệ thống mà không cần can thiệp
- Quản lý tinh gọn : Quản lý năng lượng và phát triển bền vững
- Đảm bảo hoạt động hiệu quả cao của từng bước
- Dây chuyền sản xuất tự động tích hợp cao
- Nhà máy thông minh : Nền tảng dịch vụ kết nối đám mây
Bài viết khác