LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - TỰ ĐỘNG HÓA

- Chuyên tư vấn giải pháp tự động hóa cho các công đoạn, dây chuyền sản xuất trong các nhà máy.
- Thiết kế, chế tạo máy móc tự động thay thế cho con người trong các nhà máy sản xuất.
Các Sản Phẩm Chính
Lĩnh Vực sản xuất:
- Sản xuất Băng tải, dây chuyền tự động, bán tự động.
- Sản xuất Chế tạo máy móc nhằm phục vụ sản xuất, giảm thiểu và thay thế sức lao động con người cung cấp, lắp đặt các giải pháp tự động hóa robot trong công nghiệp.
- Cung cấp thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa.

Lĩnh Vực kinh doanh:
- Cung cấp thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa.